Úklid budov
Systematický přístup k čištění

Thumbnail Thumbnail

Systematický přístup k čištění

 

Vzhled tvrdých povrchů a podlah představuje jeden z nejvýznamnějších faktorů celkového vzhledu interiéru budovy. Nejsou-li podlahy a povrchy správně udržovány, dojde k rychlému zhoršení jejich stavu a nutnosti jejich nákladné výměny. Pro mnoho lidí je obtížné zajistit dosažení požadovaných výsledků, pokud jde o vzhled, ochranu a bezpečnost, mj. v důsledku tenčících se rozpočtů, nedostatku pracovníků a časových možností.

 

Vyvíjíme kompletní, jednoduchá a snadno realizovatelná řešení, jež poskytují odpověď na všechny vaše specifické potřeby v oblasti čištění a hygieny. Naše nabídka sestává z denních čisticích prostředků pro všechny povrchy ve vašem objektu, z vysoce výkonných čisticích produktů pro náročnější úkoly a speciálních produktů pro konkrétní typy znečištění a skvrn, případně speciální hygienické požadavky. 

 

Péče o budovy

 

Ve spojení se správnými nástroji, vybavením a službami pomáhají řešení Diversey optimalizovat výkon a ziskovost vašeho provozu, abyste se vy mohli soustředit na věci, jež jsou pro vás zásadní:

  • Ziskový růst – míza vašeho podnikání. Diversey poskytuje řešení, která vám pomohou získat nové klienty, optimalizovat stávající smlouvy, rozšiřovat nabídku služeb a vstupovat na nové trhy, připravit vám půdu pro úspěch.

  • Optimalizace pracovního kapitálu – řízení finančních zdrojů je pro dosažení zisku zásadně důležité. Diversey vám pomáhá zjednodušením nákupu, snižováním zásob a minimalizací nákladů na údržbu zařízení. Peněžní toky jsou kritické pro váš růst, takže vám pomůžeme při optimalizaci výdajů.

  • Nižší provozní náklady – integrované portfolio řešení Diversey se vyznačuje nižší spotřebou, vytváří méně odpadů a je levnější.  Sledujeme kompletní náklady na čištění, od pracovní síly, přes materiál, až po kvalitu a kapitál. Každým krokem, kterým vám pomáháme, je vaše firma štíhlejší, ekologičtější a efektivnější.

  • Výkon a bezpečnost pracovníků – dosahování maximálních výkonů pracovníků a jejich maximální bezpečnost je to, co v oblasti služeb odděluje průměrné od vynikajících. Diversey bere bezpečnost vážně a navrhuje produkty, školení a podporu předcházející jakýmkoli zraněním.

  • Udržitelnost – dlouhodobá udržitelnost je o vzájemném působení mezi lidmi, planetou a ziskem. Jedná se o rovnováhu. A ta je v centru pozornosti společnosti Diversey již dlouhou dobu. Stále častěji se setkáváme s každodenními záležitostmi, jako je čistota vzduchu v budově, potvrzení o ekologickém čištění a o dopadech na životní prostředí, které výrazně ovlivňují rozhodnutí o nákupu. A my vám pomůžeme nejen reagovat, ale také být o krok napřed.

  • Neustálé inovace – vaši dodavatelé by vám měli přinášet nové nápady pro zlepšení a růst vaší firmy. Diversey patří mezi přední světové představitele v oblasti péče o budovy a má rozsáhlé zkušenosti v oblastech zdravotnictví, maloobchodu, restauračních zařízení, ubytování, výroby potravin, balení a dalších. Opřete se o naše znalosti trhu, systémů produktů, postupů a podpory a my vám pomůžeme k rychlejšímu pohybu na cestě k ziskovému růstu..