Zpráva o udržitelnosti

Diversey's Sustainability Report Diversey's Sustainability Report

Společnost Diversey vždy považovala zodpovědný přístup k životnímu prostředí za účinnou obchodní strategii.

 

Eliminace odpadu z našeho provozu a zvyšování efektivity při využívání zdrojů ve všech závodech společnosti Diversey pomáhá dosahovat pokroků v oblasti životního prostředí a finanční návratnosti příslušných investic. Náš závazek vůči životnímu prostředí se však neomezuje pouze na naše provozy. Tím, že dodáváme inovace zaměřené na udržitelnost, využíváme také příležitost snižovat množství odpadu, šetřit vodou a energií v objektech zákazníků. Náš přístup k návrhu produktů nás též vede opačným směrem, k hledání vhodných zdrojů materiálů pro naše produkty, abychom zajistili bezpečnost a příkladný přístup k životnímu prostředí v rámci celého hodnotového řetězce.

Infografika: Cíle pro rok 2025 – životní prostředí

 

Závazky společnosti Diversey v oblasti udržitelnosti se jasně projevují ve zprávách o udržitelnosti již od roku 2004. Dosáhli jsme celé řady úspěchů, mj. v partnerství s organizacemi WWF a Climate Savers, stojíme v čele projektu Carbon Disclosure Project, pomáháme sdružení Alliance for Water Stewardship, obdrželi jsme ocenění Asean Corporate Sustainability Award. 

Infografika: Cíle pro rok 2025 – lidé

 

Když se díváme do budoucnosti, vidíme, že udržitelnost bude hrát zásadní roli pro naši firmu, zaměstnance i inovace, které budeme přinášet na trh. Výzvy v oblasti životního prostředí, kterým čelí dnešní svět, musí přední světové korporace řešit tak, že budou ochotny transformovat svá odvětví pomocí efektivity, technologií a udržitelných postupů. Společnost Diversey bude i nadále usilovat o udržitelnost a o pozitivní společenské, environmentální i ekonomické změny.

Infografika: Cíle, řešení