Udržitelnost

Sustainability ESG Strategy Sustainability ESG Strategy

Naším posláním je zajišťovat ochranu a péči pro lidi a životní prostředí. Činíme tak každý den objevováním čisticích a hygienických řešení zaměřených na budoucnost.

 

Po celých téměř 95 let své existence poskytuje společnost Diversey revoluční čisticí a hygienické technologie a prokazuje, že ochrana životního prostředí a jeho zlepšování jsou pro podnikání přínosem. Přestože koncept, který v současnosti nazýváme udržitelnost, vystřídal od roku 1923 řadu různých jmen, jde stále o tutéž základní hodnotu, kterou společnost Diversey poskytuje svým zákazníkům. Změny, které proběhly ve společnosti Diversey v roce 2017, nabídly příležitost zamyslet se nad učiněným pokrokem a zaměřit se na příležitosti k prohloubení našeho závazku vůči udržitelnosti.

 

Společenské a environmentální výzvy, jimž jsme nuceni na celém světě čelit, nám dovolují zastavit se u úspěchů z minulosti pouze krátce. Naše poslední strategie udržitelnosti a související cíle mají jako základní úroveň stav z roku 2012. Mezitím OSN publikovala Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj. Agenda, která zahrnuje 17 cílů udržitelného rozvoje, posloužila jako základní referenční bod při vývoji nové strategie udržitelnosti společnosti Diversey.

 

Spotřeba přírodních zdrojů se podstatně zvýšila. Mezi současností a rokem 2050 se počet obyvatel planety vyšplhá na 10 miliard, což bude znamenat další zvýšení nároků na již teď se tenčící zdroje na naší planetě. Znamená to, že svět potřebuje hojnost zdravějšího jídla, materiály získávané z obnovitelných zdrojů, spoustu energie a lepší infrastrukturu a dopravu. Zdroje Země využíváme 1,7krát více, než je únosné. Každý rok je naše spotřeba zdrojů vyšší než nabídka. V roce 2017 nastal den překročení limitů (od něhož začínáme žít na dluh) již 2. srpna. Využíváme více přírodních zdrojů a služeb, než kolik příroda zvládá obnovovat. Jedná se například o nadměrný rybolov, nadměrné kácení pralesů nebo vypouštění většího množství oxidu uhličitého do ovzduší, než dokážou ekosystémy vstřebat.

 

Abychom mohli zajistit, že bude mít naše nová strategie co nejvyšší dopad a mířila ne největší příležitosti, analyzovali jsme naši současnou stopu. Naslouchali jsme zákazníkům, expertům a dalším zainteresovaným osobám, studovali jsme rámce jako cíle udržitelného rozvoje a současně jsme mapovali novou obchodní strategii společnosti Diversey. Náš přístup shrnutý v názvu strategie „Facilitators for Life“ (Usnadnění pro život) znamená, že společnost Diversey usiluje o využití environmentálních, společenských i technologických příležitostí.

 

Udržitelný a dlouhodobý úspěch společnosti Diversey závisí na naší schopnosti efektivně operovat v prostředí s omezenými zdroji, řešit kritické společenské výzvy, snižovat rizika našich provozů a být pro naše zákazníky špičkou v oblasti inovací v odvětví čištění a hygieny. Součástí naší strategie Facilitators for Life jsou náročné cíle pro všechny naše provozy. Tyto cíle jsou v zájmu zajištění pokroku v souladu s několika cíli udržitelného rozvoje.

 

Facilitators For Life – cíle pro rok 2025

 Zlepšení životního prostředí. (1) Snížit energetickou náročnost provozu; (2) snížit intenzitu emisí skleníkových plynů z našeho provozu o 10 %; (3) snížit množství odpadu z našeho provozu vyváženého na skládku o 10 %; (4) snížit intenzitu využívání vody v našem provozu o 5 %Ochrana lidí a péče pro lidi. (5) eliminovat pracovní úrazy zaměstnanců společnosti Diversey, jež vyžadují provedení záznamu; (6) zajistit etický dodavatelský řetězec 100% využíváním dodavatelů dodržujícím náš etický kodex dodavatele; (7) zajistit etické obchodní praktiky výcvikem 100 % zaměstnanců společnosti Diversey ohledně etického kodexu; (8) zlepšovat životy lidí v komunitách, ve kterých působíme, pomocí programů Vytváříme společné hodnoty společnosti Diversey ve všech sektorech.Dodávání inovativních udržitelných řešení na trh. (9) kvantifikovat hodnotu udržitelnosti spojenou s produkty a řešeními Diversey; (10) integrovat bodování udržitelnosti do procesu inovování pro 100 % nových technologií; (11) snižovat environmentální stopu našich obalů a zvyšovat možnosti recyklace našich plastových obalů; (12) zvyšovat bezpečnost a environmentální profil produktů díky 100% shodě s našimi zásadami odpovědné chemie.