Přístup společnosti Diversey shrnutý ve sloganu „Facilitators for Life“ znamená, že chráníme životy tvorbou inovativních řešení, jež pomáhají k vyšší bezpečnosti a hygieničnosti potravin, nápojů i prostorů v budovách. Naše těsné vztahy se zákazníky nám pomáhají identifikovat neefektivnosti a snižovat dopady jejich provozu na životní prostředí, stejně jako možnosti ušetřit náklady, energii, snížit spotřebu vody a množství odpadů.

 

Kromě snižování celkových nákladů na čištění vyplývajícího z nižších nákladů zákazníka na elektřinu a vodu, využívá společnost Diversey ve svých inovacích chemické postupy šetrné k přírodě. Čisticí produkty z naší bio-řady využívají místo chemických látek z neobnovitelných zdrojů (ropy) suroviny získávané z obnovitelných zdrojů (rostlin). Společnost Diversey se také hlásí k zásadám zodpovědné chemie a v nových recepturách nepoužívá látky, které jsou považovány za potenciálně problematické.

Zodpovědná chemie

 

Hodnocení společnosti Diversey v oblasti udržitelnosti zahrnuje tři technologické platformy: chemikálie, balení a zařízení. V rámci všech těchto platforem jsou stanovena kritéria k určení příležitostí ke zlepšení parametrů nového produktu v oblasti udržitelnosti, a to na základě analýzy každé fáze životního cyklu produktu. V každé z platforem existuje pět kategorií životního cyklu: suroviny, výroba, distribuce a skladování, používání produktu a konec životnosti. Pro každou technologickou platformu existuje až 25 individuálních kritérií, například shoda se zásadami zodpovědné chemie, obsah surovin z obnovitelných zdrojů, efektivní výroba, snížení spotřeby vody u zákazníka nebo recyklovatelnost.

 

Hodnocení se provádí v technickém rámci, který pomáhá odhalovat cesty k integraci dalších atributů udržitelnosti do projektu. Skutečnou silnou stránkou tohoto přístupu je však zprostředkování dialogu mezi odděleními výzkumu a vývoje, marketingu a udržitelnosti, který nastává již v časných fázích celého procesu. Tím, že stimulujeme multidisciplinární debaty již v počáteční fázi procesu inovací, daří se nám vyhnout se tomu, aby byla udržitelnost brána pouze jako nějaký následný aspekt, který přichází ke slovu až těsně před uvedením produktu na trh.

25 kritérií udržitelnosti