Komerční prádelny
Vybudujte prádelnu, jejíž provoz nemá ve své třídě obdobu

Thumbnail Thumbnail

Nabízíme řešení, která naplňují vaše potřeby coby prádelny a pomohou vám dosahovat vašich obchodních cílů.

 

Zajištění standardů hygieny praní a provozních standardů prádelny vyžaduje efektivní dodávky produktů a služeb. Vytváření hladce fungujících procesů vyžaduje rozsáhlé odborné znalosti umožňující naplňovat vaše technické a provozní potřeby. Naši aplikační experti patří ve svém oboru k naprosté špičce. V oboru prádelen máme více než stoletou praxi, na celém světě jsme uvedli do provozu více než 1 300 tunelových praček. Clax MASTER je modulární platforma navržená tak, aby pomáhala ve všech oblastech provozu prádelny. Zprostředkuje vám odborné znalosti a podporu potřebnou k tomu, aby váš provoz fungoval v souladu s oborovými normami a efektivně.

Efektivita provozuKomerční prádelnaClax MasterKomerční prádelna

 

 

Náš udržitelný přístup

 

Ve světě, který spotřebovává více zdrojů, než naše planeta vytváří, stále stoupá význam firem, jež investují do nových a chytřejších postupů šetřících zdroje. Soustředíme se na kompletní životní cyklus prádla a tím pomáháme našim zákazníkům prádlo zachovávat a optimalizovat způsob, jakým využívají zdroje.

 

Tento holistický přístup nás odlišuje od ostatních hráčů na trhu. Naši experti na péči o tkaniny podporují zákazníky od počátečního výběru prádla přes procesy v prádelně až po konečnou likvidaci. Tento komplexní náhled na provoz prádelny dává našim zákazníkům možnost porozumět příslušným procesům a v důsledku toho zlepšovat dojem hostů, snižovat náklady a napomáhat udržitelnosti.

 

Komerční prádelny