Programy společenské odpovědnosti firmy
Facilitators For Life 

CSV Header CSV Header

Společnost Diversey má zavedené programy společenské odpovědnosti. V jejich rámci spolupracujeme s různými partnery z celého světa na zlepšování života lidí v komunitách, ve kterých působíme. Dobrovolná práce zaměstnanců, pomoc po katastrofách a darování produktů jsou odrazem úsilí společnosti Diversey být dobrým korporátním občanem. Od mnoha jiných firem se však společnost Diversey liší v tom, že se v rámci programů CSR snažíme vytvářet sdílené hodnoty. Ve spolupráci s našimi zákazníky a nevládními organizacemi pomáháme řešit sdílené společenské a environmentální výzvy. Vzájemně přínosné programy jako Soap For Hope a Linens For Life se dotýkají všech tří složek udržitelnosti a mají přínosy společenské, environmentální i finanční.

 

SOAP FOR HOPE™

Každý rok zemře více než 7 milionů dětí na nemoci, kterým lze předcházet prostým mytím rukou. A každý rok typický hotel se 400 pokoji vygeneruje 3,5 tuny pevného odpadu v podobě mýdla. Tento odpad se buď vyváží na skládku nebo se odešle do recyklačního zařízení na druhém konci světa a celá operace stojí hotel nemalé prostředky. 

Právě proto jsme spustili program Soap for Hope, který učí zranitelné komunity zachraňovat zbytky mýdla z hotelů a vyrábět z nich nová mýdla.

Soap For Hope

 

LINENS FOR LIFE™

Program Linens for Life má jednoduchý, ale důležitý cíl: pomáhat lidem přesídleným z důvodu přírodních katastrof za podpory společnosti Diversey a jejích zákazníků z řad hotelů. V rámci tohoto programu si může několik rodin z komunity vydělávat na živobytí přeměnou prádla vyhazovaného v hotelích na nové a užitečné předměty, které mohou prodávat. Hotely současně recyklují prádlo, které již neupotřebí, způsobem, který je pro zpracovatele skutečně přínosný, protože pomáhá lidem, kteří přišli o všechno při přírodní katastrofě a kteří pobývají v uprchlických táborech.

Komunitám je poskytnuto základní školení, jak šít a používat šicí stroje, které daruje společnost Diversey. Místní dobročinná organizace je vyškolena, jak má program řídit. Po vyškolení mohou lidé pracovat v uprchlickém táboře ve společných prostorách. Vyřazovanému prádlu, které darují hotely, zde vdechnou nový život. Mezi předměty, které zde vytvářejí, se řadí povlaky na polštáře, brašny či jednoduché oděvy, jež se pak prodávají a výrobcům umožňují získat skromný příjem.

Linens For Life

 

SÍŤ ISSA HYGIEIA

Ženy by nikdy neměly být diskriminovány na základě pohlaví. Příležitosti kariérního postupu by se vždy měly řídit výhradně věcnými kritérii. Bohužel tomu tak vždy není. Problém je ještě prohlubován skutečností, že ženy na všech úrovních mají často nižší sebedůvěru, a proto nežádají o nástroje a výcvik, jež ke svému profesnímu rozvoji potřebují. 

Síť ISSA Hygieia Network se snaží toto nepříznivé společenské předurčení zvrátit a vytvářet pomocnou a podpůrnou síť, která bude umožňovat, aby mohly talentované osoby vyniknout a rozvíjet se bez ohledu na pohlaví. 

Síť ISSA Hygieia