ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Thumbnail Thumbnail

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument není oficiálním překladem a slouží pouze jako užitečný prostředek k porozumění původního dokumentu, který byl napsán v jiném jazyce. V případě rozporu mezi anglickou verzí a překladem má přednost anglická verze. Diversey nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí nebo nejasnosti v překladu. Každá osoba nebo subjekt, který se spoléhá na přeložený obsah, tak činí na své vlastní riziko. V případě pochybností si přečtěte oficiální anglickou verzi. Pokud nás chcete upozornit na chybu v překladu nebo nepřesnost, pošlete e-mail na adresu: Diversey, Inc. Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

Společnosti Diversey („společnost“) respektuje vaše obavy o zachování soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů („zásady ochrany osobních údajů“) se vztahují na osobní údaje (jak je definováno níže), které shromažďujeme na webu diversey.com a dalších webech společnosti, a které se odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů (souhrnně „weby“, „webové stránky“). Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou začleněny do aplikace, na kterou se vztahují a kterou se řídí podmínky použití webu („podmínky“) mezi společností a vámi („vy“, „vaše“). Termíny začínající velkými písmeny, které však nejsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů definovány, mají v těchto podmínkách zde uvedený význam.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují typy shromažďovaných informací na webových stránkách, jak lze tyto informace používat, s kým je můžeme sdílet a co děláme k jejich ochraně. Také vám řekneme, jak nás můžete kontaktovat a požádat nás o aktualizaci vašich preferencí týkajících se způsobu komunikace s vámi nebo o odpovědi na jakékoliv otázky týkající se postupů ochrany osobních údajů.

Uvědomte si, že tyto zásady ochrany osobních údajů neřeší použití a zveřejňování vašich informací našimi obchodními partnery, kteří mohou nabízet služby prostřednictvím našich webů nebo odkazů na naše weby. Tyto subjekty mají vlastní zásady popisující jejich postupy.

 

Informace, které shromažďujeme

Při návštěvě webu můžete poskytnout (a my můžeme shromažďovat) informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo domů/mobilu, informace o platebních účtech (například informace o kreditní kartě), demografické informace nebo jiné osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) a to při používání webu, například při registraci účtu, při vytváření obsahu nebo při interakci s ostatními uživateli webu, například prostřednictvím funkcí, jako je například odesílání zpětné vazby. Níže je uveden stručný obecný popis typů informací, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek:

Informace získané prostřednictvím zařízení: soubor firemních inteligentních zařízení, aplikací a řešení digitálního sledování (například ntelliDish, IntelliCare, IntelliTrail, IntelliTrak, IntelliConsult) také shromažďuje různé formy neosobních informací, například data o použití zařízení, údaje o umístění a analytické informace. V rozsahu, v jakém vaše mobilní zařízení používá jednu z našich aplikací, můžeme shromažďovat údaje o vašem umístění týkající se tohoto zařízení, pokud jste s tímto zpracováním souhlasili. Tato data o poloze mohou být porovnána s jinými daty, aby bylo možné odvodit osobní údaje.

Citlivé osobní údaje: Pokud jste souhlasili se zpracováním takových informací, můžeme shromažďovat také informace, které odhalují rasu, etnický původ, sexuální orientaci, politická stanoviska, náboženské či filozofické přesvědčení nebo takové, které se týkají osobního zdraví nebo zvyků na pracovišti. Takové informace se někdy nazývají „citlivé osobní údaje“.

Používáte-li externí sociální síť (například účet Facebook, Google+ nebo LinkedIn) k přihlášení na webu nebo k interakci se společností jiným způsobem, můžeme vaše jméno a další podrobnosti získat z takové sociální sítě a účtu. Například můžete se rozhodnout na stránkách kariéry použít k přihlášení účet sociální sítě nebo nám poskytnout (prostřednictvím našich poskytovatelů služeb iCIMS) dynamický životopis, který bude v průběhu času automaticky aktualizován při aktualizaci účtu sociální sítě. Probíhající sdílení dat můžete zastavit pomocí nastavení účtu sociální sítě.

 

Soubory cookie

Při návštěvě našich stránek můžeme my i třetí strany shromažďovat určité informace automatizovanými prostředky, pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, protokoly webového serveru a webové majáky. Soubory cookie jsou malé soubory, které weby a e-mailové servery umísťují do vašeho počítače nebo jiného zařízení připojeného k Internetu a přistupují k nim a které jednoznačně identifikují prohlížeč či zařízení nebo ukládají informace či nastavení do zařízení. Prohlížeč vám může sdělit, jak budete upozorněni na určité přijaté typy souborů cookie a jak soubory cookie omezit, zakázat nebo odstranit takové. Uvědomte si však, že bez určitých souborů cookie nebudete moci používat všechny funkce našich webů. Například můžeme použít určité bezpodmínečně nutné soubory cookie, které jsou nastaveny, když vstoupíte na některé z našich stránek, a které vám pomohou s navigací během návštěvy nebo při vyplnění určitých formulářů. Blokování těchto souborů cookie nebo jejich odstranění dříve, než je obvyklé datum uplynutí jejich platnosti, může způsobit problémy.

 

Automaticky shromážděné informace

Naše webové servery mohou protokolovat informace, například zařízení a typ operačního systému, typ prohlížeče, doména, ID zařízení, IP adresa (Internetový protokol) a další nastavení systému, a také jazyk používaný systémem, zemi a časové pásmo, ve kterém je zařízení nachází. V protokolech webového serveru mohou být také zaznamenány informace, například adresa webové stránky, která odkazuje na naše weby a IP adresu zařízení, které používáte pro připojení k Internetu.

Aby bylo možné ovládat, které webové servery umísťují soubory cookie a přistupují k nim a které shromažďují informace automatizovanými prostředky, můžeme umístit značky na webové stránky nazvané „webové majáky“, což jsou malé soubory, které nám umožňují porozumět akcím návštěvníků našich stránek. Můžeme použít podobnou technologii v e-mailech, které posíláme, což může umožnit umísťování souborů cookie a přístup k nim a také nám to umožňuje zjistit, zda jste obdrželi e-mail, pokud byl otevřen a klepnuli jste na jakékoli odkazy v e-mailu.

Kromě toho shromažďujeme informace, které nám poskytnete, když vyhledáváte na webu, zadáváte objednávky nebo obnovujete služby (včetně s ohledem na produkty, které používáte), upravujete informace ve svém profilu, komunikujete s námi telefonicky, e-mailem, textovými zprávami nebo se účastníte blogů, diskusí nebo či příspěvků komunit.

 

Shromažďování údajů třetími stranami

Na našich webech se používají analytické služby třetích stran, jako je služba Google Analytics. Tito zprostředkovatelé služeb používají soubory cookie a webové majáky nebo jiné technologie, které nám pomáhají analyzovat způsob, jakým uživatelé tyto weby používají. Informace shromážděné těmito technologiemi (případně včetně vaší IP adresy) budou sdíleny nebo shromažďovány přímo těmito poskytovateli služeb, kteří tyto informace používají k usnadnění hodnocení vašeho použití webu.

Když používáte naše weby, třetí strany mohou shromažďovat osobní údaje o vašich aktivitách online v průběhu času a v různých sítích. Například nezávislí poskytovatelé určitého vloženého obsahu a nástrojů na našich stránkách (například integrovaný informační kanál Twitter nebo Facebook nebo integrovaný systém komentování blogů od DISQUS nebo jakákoli sociální síť, kterou můžete použít k přihlášení k našemu webu nebo k odeslání informací na našich stránkách) mohou osobní informace shromažďovat přímo od vás v souvislosti s vaší interakcí s tímto obsahem či nástroji.

Údaje o vašich aktivitách na našich webech mohou být shromažďovány pro použití při poskytování reklamy přizpůsobené vašim individuálním potřebám na jiných webech a online službách. Můžete se rozhodnout, zda chcete informace pro tento účel nechat shromažďovat. Účastníme se reklamních služeb spravovaných třetími stranami. Reklamní služby mohou v průběhu času sledovat online aktivity shromažďováním informací prostřednictvím automatizovaných prostředků, včetně využití automatizovaných technologií popsaných výše, a mohou tyto informace použít k zobrazení reklam přizpůsobených vašim individuálním potřebám a/nebo na základě předchozích návštěv našich webů. My a jiní dodavatelé můžeme používat vlastní i cizí soubory cookie spolu s jinými automatizovanými prostředky a daty shromážděnými těmito prostředky i z jiných zdrojů, a to (i) k informování, optimalizaci a poskytování reklam (včetně reklam založených na minulých návštěvách našich stránek), a dále (II) k podávání zpráv o počtech zobrazení reklam, či jiných způsobech použití reklamních služeb a o interakci s těmito zobrazenými reklamami a reklamními službami (včetně toho, jak se týkají návštěv našich stránek).

Nebudeme shromažďovat více osobních informací, než je nezbytně nutné nebo důležité pro to, abyste mohli plně využívat našich stránek a souvisejících funkcí a pro poskytování produktů, jiných služeb nebo podpory.

 

Jak používáme shromažďované informace

Informace, které o vás získáme, můžeme využít při vaší návštěvě webu pro různé účely, včetně následujících činností:

 • Ověřit vaší identitu.

 • Zpracovat, vyhodnocovat a odpovídat na vaše požadavky, dotazy a žádosti;

 • Vytvořit, spravovat a komunikovat s vámi o vašich účtech,

 • Kontaktovat vás s přímou marketingovou komunikací, pokud jste k tomu dali souhlas.

 • Zpracovat data, která nám umožní poskytovat produkty a služby, které jste vy nebo vaše společnost zakoupili nebo licencovali od naší společnosti;

 • Kontaktovat vás podle potřeby s cílem vynutit podmínky;

 • Umožnit vám přístup k vašemu uživatelskému profilu a historii webu.

 • K agregaci a odebírání osobních identifikovatelných aspektů těchto dat za účelem provedení služeb analýzy dat, pokud máme váš souhlas nebo je zpracování povoleno zákonem. To zahrnuje vytvoření pseudonymizovaných a anonymizovaných dat;

 • Provozovat, vyhodnocovat a zlepšovat naše podnikání (včetně následujících: vývoj nových produktů a služeb; správa komunikace; provádění průzkumu trhu a analýzy dat; stanovení a řízení efektivity reklamy a marketingu; analýza a přizpůsobení našich produktů, služeb, webů a komunikací; správa našich webů; provádění účetních, auditorských, fakturačních, narovnávacích a inkasních aktivit za předpokladu, že máme váš souhlas nebo je zpracování umožněno zákonem.);

 • Zpracovat vaši žádost o zaměstnání a kontaktovat vás ohledně možného zaměstnání na základě informací, které jste předložili prostřednictvím webu;

 • Ochrana proti podvodům, neoprávněným transakcím, pohledávkám a jiným závazkům a řízení rizik a kvality;

 • Dodržovat a vymáhat platné zákonné požadavky, oborové standardy a naše zásady a podmínky, například tyto podmínky;

 • Sledovat agregační metriky využití webu, například celkový počet návštěvníků a prohlížených stránek; a

 • Poskytovat služby pro individuální nastavení a sledování;

 • Pro plnění a dodržení závazků vyplývajících z obchodních smluv s vámi nebo s entitou, u které jste zaměstnáni nebo smluvně zavázáni.

Osobní údaje uchováme pouze po dobu nezbytnou nebo relevantní pro splnění výše uvedených účelů nebo v souladu s platnými zákony, řešením sporů, řešením problémů nebo pro pomoc při vyšetřování. Pokud již není nutné osobní údaje uchovávat, likvidujeme je v souladu s našimi zásadami uchovávání a likvidace dat.

 

Převody dat / převody na nezávislé dodavatele

Společnost se může podílet na převodech osobních údajů, které byly námi shromážděny na nezávislé poskytovatele služeb, které společnost využívá na podporu poskytování produktů a dalších služeb. Jak dovoluje platné právo, společnost může zpřístupnit automaticky shromážděné a jiné souhrnné informace, které nejsou osobně identifikovatelné, zúčastněným třetím stranám, aby pomohly těmto stranám porozumět použití, zobrazení a demografickým vzorům chování pro určité programy, obsah, služby, reklamy, propagační akce nebo funkce dostupné prostřednictvím společnosti. Obecně jsou tyto údaje zpřístupňovány za podmínek srovnatelných s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a příjemci jsou omezeni na používání informací k účelům, pro které byly poskytnuty.

Jak dovoluje platné právo, můžeme také sdílet některé osobní informace mezi našimi spolupracovníky a společnými marketingovými partnery pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Osobní údaje můžeme poskytnout našim autorizovaným distributorům za účelem kontaktování vás s ohledem na vaše žádosti nebo pro vaše informování o nových aktivitách.

Společnost může používat služby zpracování plateb třetími stranami a vaše osobní údaje mohou být sděleny těmto poskytovatelům v souvislosti se zpracováním vašich plateb a dalších transakcí, které na webech iniciujete.

Společnost bude tyto informace předávat pouze takovým třetím stranám, které smluvně souhlasí s ochranou těchto údajů způsobem, který je nejméně stejně omezující jako vlastní standardy naší společnosti na ochranu vlastních osobních údajů.

 

Převody mimo geografické místo shromažďování

Můžeme přenést osobní informace, které shromažďujeme, na místa ve Spojených státech amerických nebo v jiných zemích, které se liší od toho, kde byly informace původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné právní předpisy na ochranu osobních údajů jako země, ve které jste informace původně poskytli. Při mezinárodním přenosu informací budeme chránit tyto informace, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů a v souladu s platným zákonem.

 

Převody vyžadované zákonem

Na základě platného práva můžeme sdělit informace o vás, (i) pokud to bude vyžadováno zákonem, předpisem nebo soudním procesem, jako je například předvolání; (ii) na základě žádostí vládních subjektů, jako jsou represivní orgány; (iii) pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné k zamezení fyzické, finanční nebo jiné škody, újmy nebo ztráty; nebo (iv) v souvislosti s vyšetřováním podezřelé nebo skutečné protiprávní činnosti.

 

Vaše volby

Chcete-li aktualizovat nebo upravit své informace nebo předvolby předplatného, můžete nás kontaktovat podle popisu v níže uvedeného části „Kontaktujte nás“. Na určitých stránkách lze tyto možnosti provést přímo přihlášením k účtu. Můžete se také odhlásit z odběru libovolného našeho propagačního e-mailu klepnutím na odkaz „odhlásit odběr“ v jakémkoli propagačním e-mailu, který od nás obdržíte. Změny provedené v profilu budou uloženy s platností do našich systémů v souladu s našimi standardními postupy pro implementaci uživatelských záležitostí týkajících se osobních údajů.

V závislosti na právu na ochranu údajů ve vaší zemi můžete mít právo získat přístup k osobním informacím, které o vás uchováme. Pokud se domníváte, že osobní údaje jsou nepřesné, můžete mít právo požádat o opravu nebo změnu těchto informací. Chcete-li vznést takové požadavky nebo vznést námitky proti našemu zpracování osobních údajů či odejmout souhlas k takovému zpracování (práva poskytnutá zákony některých zemí), můžete nás kontaktovat, jak je popsáno v následující části Kontaktujte nás.

 

Poskytnutí souhlasu (pro citlivé osobní informace)

Jak bylo uvedeno výše, pokud poskytnete svůj souhlas, můžeme shromažďovat vaše citlivé osobní údaje. Chcete-li souhlasit se shromažďováním a používáním citlivých osobních údajů z naší strany, abychom vám mohli poskytovat služby, které mohou zahrnovat převod těchto citlivých osobních údajů na třetí osoby, můžete se rozhodnout pro takové použití zaškrtnutím pole „Poskytnutí souhlasu“ v uživatelských předvolbách. Pokud žádná z dostupných možností nevyhovuje vašim požadavkům nebo máte jiné otázky, kontaktujte nás přímo.

 

Odmítnutí souhlasu (pro převody na třetí osoby)

Osobní údaje poskytujeme nezávislým partnerům, jak je popsáno v části Přenos dat. Chcete-li omezit nebo zamezit sdělování osobních údajů třetím stranám, můžete odmítnout souhlas k poskytování těchto informací, a to změnou preferencí ve vašem profilu nebo odesláním oznámení prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím tohoto formuláře odmítnutí souhlasu. Pokud jste již dříve „poskytli souhlas“ pro určité postupy shromažďování a použití vašich osobních údajů, můžete podat následující „nesouhlas“ změnou předvoleb ve svém profilu nebo odesláním oznámení prostřednictvím e-mailu. Naše kontaktní informace jsou uvedeny níže.

 

Jak chráníme osobní údaje

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale navzdory našemu úsilí nemůžeme slíbit, že náš bezpečnostní program dokáže vždy eliminovat všechna možná bezpečnostní rizika, a naše odpovědnost je proto omezena tak, jak je uvedeno v podmínkách.

Společnost vynakládá z komerčního hlediska přiměřené úsilí k zabezpečení a ochraně všech údajů, včetně jakýchkoliv osobních údajů, které od vás  společnost shromáždila prostřednictvím webů. Společnost udržuje určitá administrativní, technická a fyzická ochranná opatření ve snaze ochránit bezpečnost osobních údajů shromažďujeme na webech. Osobní údaje a další údaje jsou uloženy v hostitelských a zabezpečených prostředích, které využívají uznávané oborové standardy pro zabezpečení dat. Společnost vynakládá komerčně přiměřené úsilí k uzavření partnerství s nezávislými poskytovateli služeb, kteří splňují uznávané oborové standardy na podporu shromažďování, uchovávání, hostování, zpracování a uchovávání dat, včetně osobních údajů.

Nehledě na výše uvedené skutečnosti nemůže společnost zajistit, zaručit nebo zabezpečit, aby informace shromážděné společností nebyly přístupné, odhaleny, změněny nebo zničeny selháním systému nebo obcházením našich bezpečnostních prvků.

Je také důležité, abyste dodržovali pravidla řízení přístupu (například správa uživatelského jména a hesla) a další platná ustanovení podmínek, které chrání před neoprávněným přístupem k vašemu účtu a k zařízením, které používáte pro přístup k webům.

 

Odkazy na jiné weby třetích stran; činnost třetí strany

Pro vaše pohodlí a informace mohou naše webové stránky poskytovat odkazy na jiné weby. Tyto webové stránky mohou být provozovány společnostmi, které s námi nejsou spojené. Propojené weby mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, které důrazně doporučujeme zkontrolovat při návštěvě kteréhokoli propojeného webu. Nejsme odpovědní za obsah žádného webu, který k nám není přidružen, ani za žádné použití těchto webů, ani postupy ochrany osobních údajů na těchto webech.

 

Stížnosti

V případě jakýchkoliv stížností týkajících se použití osobních údajů nás můžete kontaktovat na níže uvedené adrese.

 

Řešení sporů

Spory budou řízeny v souladu s podmínkami.

 

Personální údaje

Společnost může shromažďovat osobní údaje týkající se žádostí o zaměstnání u společnosti prostřednictvím stránek kariéry, například životopis a další informace týkající se konkrétních pracovních míst inzerovaných na našich webech. Na tyto osobní údaje se vztahují podmínky této smlouvy. Budete muset souhlasit s předáním všech takových osobních informací, které jste odeslali na naší stránce kariéry.

 

Fúze, akvizice a reorganizace

V případě, že je společnost nebo její část získána, reorganizována nebo sloučena s jiným subjektem, vyhrazujeme si za těchto okolností právo převést nebo předat informace, které jsme shromáždili od uživatelů v souvislosti s fúzí, akvizicí, prodejem nebo jinou změnou kontroly. V takovém případě budeme požadovat, aby každý takový kupující nebo třetí strana souhlasili s tím, že budou zacházet s našimi weby způsobem, který bude nejméně stejně omezující, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v podmínkách.

 

Pořadí priority

Tyto zásady ochrany osobních údajů podléhají podmínkám použití, kromě jiného včetně všech odvolání závazků a omezení odpovědnosti zde uvedených. V případě konfliktu mezi těmito zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami, mají tyto podmínky přednost.

 

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Společnost může podle svého uvážení pravidelně aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění, aby odrážely změny v našich postupech ochrany osobních informací nebo s ohledem na platné právní předpisy. Aktualizovaná verze bude zveřejněná na našich webech a na začátku bude uvedeno, kdy byla provedena poslední aktualizace.

Pravidelně tuto stránku navštěvujte, abyste si byli vědomi všech změn zásad ochrany osobních údajů. V případě, že změny podstatně změní vaše práva nebo povinnosti dle tohoto dokumentu, vynaložíme z komerčního hlediska přiměřené úsilí, abychom vás na změny upozornili. Můžete například zaslat zprávu na vaši e-mailovou adresu, pokud ji máme v archivu, nebo generovat místní nebo podobná upozornění při prvním přístupu k webu po provedení takových podstatných změn. Naše změněné zásady ochrany osobních údajů automaticky nabudou platnosti až po zveřejnění aktualizace, s tím rozdílem, že (a) bez vašeho souhlasu nebudeme používat dříve shromážděné osobní údaje způsobem, který je v rozporu se zásadami ochrany osobních údajů, pokud jsme tuto informaci obdrželi, a (b) pokud nesouhlasíte se změnami v zásadách ochrany osobních údajů, můžete ukončit svůj účet a používání webů. Pokračující používání webů po revidování nebo aktualizování zásad ochrany osobních údajů a nabytí jejich platnosti znamená, že jste si přečetli, rozuměli a souhlasíte s aktuální verzí zásad ochrany osobních údajů.

 

Obyvatelé EU

Pokud jste rezidenty EU a používáte náš web k nákupu produktů nebo služeb, které jsou nabízeny rezidentům EU, nebo pokud od vás shromažďujeme, sledujeme a/nebo zpracováváme či přenášíme osobní údaje, nebo takové osobní údaje, které nám předáváte prostřednictvím webů, budou vaše data spravována v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, platnými podmínkami a také v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně údajů (nařízení GDPR (EU) 2016/679).

 

Převody mimo EU

Pokud jste rezidenty EU a vaše osobní údaje se shromažďují prostřednictvím našich webů, můžeme tyto údaje přenést třetím stranám za účelem zpracování a kontroly dat, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Naše obchodní smlouvy s nezávislými zpracovateli dat a správci dat budou vyhovovat standardním smluvním doložkám EU o ochraně údajů, které schválila Komise EU (ve znění pozdějších předpisů).

 

Poskytnutí souhlasu

Všichni návštěvníci, s výjimkou stávajících zákazníků společnosti nebo kterékoliv z jejích společností, a ti, kteří se na společnost a její produkty dříve dotazovali, mají právo souhlasit se shromažďováním, sledováním a používáním svých osobních údajů. Nebudeme shromažďovat osobní údaje, pokud nepřijmete naše postupy zpracování dat, jak je popsáno v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Zde je náš formulář poskytnutí souhlasu: společnost Diversey shromažďuje, sleduje a může předávat osobní údaje, které můžete prostřednictvím tohoto webu poskytnout, nebo které může společnost Diversey získat prostřednictvím provozování automatizovaných nástrojů, souborů cookie a dalších možností dolování dat. Společnost Diversey používá tyto osobní údaje k poskytování a dodávání služeb souvisejících s produkty a službami, které používáte na našich webových stránkách, k provádění operací analýzy dat a k ukládání nebo zpracování dat v souladu s platnými zákony a dalšími funkcemi, které jsou popsány v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Souhlasíte-li s takovým použitím svých osobních údajů, zaškrtněte následující pole: Ano: ________

 

Neposkytnutí souhlasu / opravy

Všichni návštěvníci mají právo neposkytnout souhlas nebo odvolat souhlas se shromažďováním nebo používáním svých dat. Pokud odvoláte svůj souhlas, uvědomte si, že to může znemožnit nebo omezit naši schopnost poskytovat vám určité služby a vykonávat určité funkce. Weby však můžete nadále používat v souladu s podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

Můžete také požádat o shlédnutí a změnu předvoleb dat, nastavení zabezpečení a předvoleb souhlasu v ovládacím panelu účtu, a to za předpokladu, že si vytvoříte profil uživatele na našem webu nebo zašlete e-mail s pomocí níže uvedených kontaktních informací. Dále se jako rezident EU můžete rozhodnout neposkytnout nebo odvolat své souhlasy, požádat o opravu chyb ve shromážděných nebo odeslaných údajích, požádat o vymazání nebo odstranění svých osobních údajů tím, že nás informujete s pomocí níže uvedených kontaktních informací. Pokud odvoláte svůj souhlas, společnost vymaže nebo odebere příslušná shromážděná osobní data.

 

Kontaktujte nás

Máte-li nějaké dotazy nebo připomínky k těmto zásadám ochrany osobních údajů nebo pokud chcete aktualizovat informace o vás nebo vaše preference, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže:

Diversey Ltd. Pyramid Close Weston Favell Northampton NN3 8PD

privacy@diversey.com

 

25.04.19 SB