Osobní péče
Protože každý okamžik se počítá

Thumbnail Thumbnail

Pokud jde o péči o pokožku, víme, že i krátké okamžiky mohou mít velký dopad, ať už působíte v jakémkoli odvětví.

Společnost Diversey se snaží formou neustálých inovací a spolupráce se zákazníky přinést do oblasti osobní péče skutečnou změnu. Naše hygienická řešení podporují širokou škálu potřeb různých odvětví, včetně ubytovacích služeb, restaurací, zdravotnictví a maloobchodu.

 

Špička v oblasti řešení osobní péče

Pokud jde o zajištění zdraví pro vaše hosty a zaměstnance, představuje hygiena rukou klíčovou součást prevence nákazy mikroby. Společnost Diversey vytváří účinná řešení, která naplňují potřeby a dokážou si poradit s výzvami prostorů, pro něž jsou navržena.

 

Prostory pro zákazníky
Víme, že vaši zákazníci vnímají čistotu v jim přístupných prostorách jako odraz hygienických standardů uplatňovaných v zázemí vaší firmy. Váš přístup k hygieně rukou je pro ně další zárukou jistoty. Proto vám v zájmu ochrany vaší značky poskytujeme bezpečná a hygienicky utěsněná řešení s robustními systémy dávkování odolnými vůči krádežím, jež zajistí důslednou dostupnost, nižší celkové náklady na vlastnictví a vyšší spokojenost zákazníků.

 

Zázemí
Chceme vám umožnit soustředit se na vlastní podnikání. Proto navrhujeme bezpečnější, jednodušší a méně rušivé produkty pro hygienu rukou, jež lze dokonale integrovat do vašich základních procesů. To vašim pracovníkům umožní neustále dodržovat požadované hygienické normy ve všech oblastech, pracovištích i zeměpisných oblastech.

 

Učebny
Víme, že bezpečnost vašich studentů a pracovníků je pro vás nejvyšší prioritou. Vy chápete, že řádná hygiena rukou představuje nejúčinnější způsob, jak bránit šíření viróz, chřipky a dalších infekcí ve školách. Podporujeme vaše priority tím, že poskytujeme účinná řešení hygieny rukou, jež dokážou zastavit šíření mikrobů, ale současně se jedná o produkty neobsahující alergeny, jež berou ohledy na zdraví vašich studentů i pracovníků.

 

Zdravotnictví
Víme, že čisté ruce zachraňují životy, protože hygiena rukou představuje nejúčinnější krok k zastavení přenosu infekcí. Sdílíme vaše úsilí o neustálé zlepšování v oblasti hygieny rukou, a proto poskytujeme řešení, jež vám pomohou naplňovat 5 momentů hygieny rukou definovaných WHO pro pracoviště, kde se pečuje o pacienty.

 

Pokoje pro hosty
Víme, že produkty osobní péče, které poskytujete svým hostům, jsou odrazem hodnot, které vyznáváte, a poskytují vám moment k posílení dojmu vašich hostů. Ve spolupráci s našimi klienty navrhujeme vizuálně atraktivní a někdy dokonce zakázková řešení osobní péče, jež jsou plněna značkami světové třídy, které vaši hosté znají a kterým důvěřují. Tyto produkty dávkujeme způsobem, který snižuje množství plastového odpadu a vyznačuje se špičkovými parametry udržitelnosti, stejně jako vynikajícími náklady na použití.

 

Důvěryhodné řady produktů

Disponujeme silným portfoliem mezinárodních řad produktů, jež zabezpečí jedinečné potřeby všech sektorů, kterým poskytujeme služby. Naši zákazníci se obracejí na naše řešení, protože jsou spolehlivá, inovativní a cenově úsporná. Zůstávají s námi kvůli bezkonkurenční úrovni našich služeb a pozornosti k detailům.

 

Globální dostupnost

Působíme na šesti světadílech. Naším cílem je vytvářet pozitivní a udržitelný dopad zlepšováním života lidí na celém světě, když řešíme tíživé potřeby v komunitách, kde působíme my nebo kde působí naši zákazníci.

 

Soap For Hope™

Každý rok zemře více než 7 milionů dětí na nemoci, kterým lze předcházet prostým mytím rukou. A každý rok typický hotel se 400 pokoji vygeneruje 3,5 tuny pevného mýdlového odpadu. Tento odpad se buď vyváží na skládku nebo se odešle do recyklačního zařízení na druhém konci světa a celá operace stojí hotel nemalé prostředky.

Náš program Soap for Hope učí zranitelné komunity zachraňovat zbytky mýdla z hotelů a vyrábět z nich nová mýdla.

 

Soukromé organizace pro bezpečnost pacientů díky hygieně rukou

Díky členství ve sdružení Soukromé organizace pro bezpečnost pacientů díky hygieně rukou, jehož vznik iniciovalo oddělení realizace služeb a bezpečnosti Světové zdravotnické organizace WHO, si klademe za cíl využít našeho celosvětového vlivu ke zlepšení provádění doporučení WHO v různých částech světa, včetně rozvojových zemí.

 

Společně se snažíme snižovat množství infekcí přenášených ve spojitosti se zdravotnickými úkony, včetně patogenů odolávajících antimikrobiálním léčivům.