Zásady týkající se udržitelnosti

Thumbnail Thumbnail

Společnost Diversey ctí zásadu, že je třeba podnikat udržitelně a v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Mezi základní zodpovědnosti společnosti Diversey patří zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, zákazníků a komunit, stejně jako prevence škod na životním prostředí. Společnost Diversey usiluje o neustálé zlepšování, snaží se zajišťovat bezpečné pracovní podmínky svým zaměstnancům a podporovat bezpečný návrh našich produktů, jejich bezpečné používání a manipulaci s nimi.

 

Naše úsilí v oblasti životního prostředí podporuje udržitelnou produkci, používání i likvidaci všech produktů Diversey. Nedílnou součástí našeho systému řízení výkonu je též úsilí o dosahování excelentních výsledků v oblasti bezpečnosti a životního prostředí. Od každého zaměstnance se očekává, že bude při výkonu svých úkolů tyto cíle podporovat.