Udržitelné automatizované čisticí řešení v univerzitní nemocnici v Aalborgu

V univerzitní nemocnici v Aalborgu přispěl systém TASKI SWINGOBOT 2000 k tomu, že se udržitelnost úklidových operací stala prioritou.

Univerzitní nemocnice v Aalborgu Univerzitní nemocnice v Aalborgu

 

Shrnutí 

Univerzitní nemocnice v Aalborgu sestává z mnoha oddělení a budov, které se nacházejí na různých místech ve městě. Základní údržba a čištění podlah představuje neustálý problém, protože je logisticky náročná a protože celková plocha podlah v těchto zařízeních je obrovská. Univerzitní nemocnice se proto začala ohlížet po nějakém efektivnějším a udržitelnějším úklidovém řešení, jež by bylo denně použitelné v potřebném rozsahu. Na vedení nemocnice udělalo dojem předvedení produktu TASKI SWINGOBOT 2000 od společnosti Diversey, a proto se rozhodlo k zavedení právě tohoto řešení. Automatický robotický stroj pro péči o podlahy TASKI. SWINGOBOT 2000 je navržen tak, aby zvyšoval produktivitu a současně snižoval spotřebu zdrojů, včetně vody a chemikálií.

TASKI Swingobot 2000

Výzva 

Univerzitní nemocnice v Aalborgu je největší nemocnice v dánském Severním kraji. Její součásti se nacházejí v jižním a severním okrsku krajského hlavního města Aalborgu. Objekty patřící nemocnici se nacházejí ve čtvrtích Fars, Hobro a Thisted, a řada přidružených budov je také v Havrevangenu, Vesterbro, Kastetveji a Nybroveji. Nemocnice zahrnuje velké množství oddělení. Patří mezi ně oddělení ORL, oční oddělení a oddělení dialýzy v Hjorringu, dále ortopedická klinika v Hjorringu a chirurgické oddělení ve Frederikshavnu.

 

Když se sečte podlahová plocha všech těchto budov, je nepřetržité udržování čistoty a hygieny, což je obojí pro nemocnici zásadně důležité, poměrně náročným úkolem. Nemocnice zaměstnává přibližně 6 500 zaměstnanců a každý den její zařízení navštěvuje velké množství pacientů a návštěvníků. Údržba prostor ve stavu vyhovujícím přísným hygienickým normám není za takových podmínek vůbec jednoduchá. Problém navíc komplikuje skutečnost, že se budovy a oddělení nemocnice nacházejí ve více vzájemně vzdálených lokalitách.

 

Proto bylo přijato rozhodnutí, že je třeba najít alternativní řešení, jež s tímto úkolem nemocnici pomůže a současně podstatně zvýší efektivitu nemocničního úklidového týmu. Hledání nového řešení ale nebylo motivováno pouze tím, že měla nemocnice zájem dosáhnout vyšší efektivity. Univerzitní nemocnice vždy hledala nové cesty, jak inovovat a zajistit, aby byly její provozy udržitelnější. Bylo pro ni proto velmi důležité i to, aby úklidové řešení, jež bude zavádět, splňovalo i tento požadavek.

Obrazovka systému

TASKI Swingobot 2000

Řešení 

Hledání udržitelnějšího řešení nemocnice ukončila, poté co zhlédla předváděcí akci demonstrující schopnosti systému TASKI. SWINGOBOT 2000. Automatizovaný robotický stroj pro péči o podlahu a vlajková loď společnosti Diversey byl navržen speciálně pro účely zvýšení produktivity při současné minimalizaci spotřeby zdrojů. Na Mortena Kristeina, senior konzultanta univerzitní nemocnice v Aalborgu, stroj udělal okamžitě dojem. Bylo rozhodnuto investovat do dvou strojů společnosti Diversey s cílem dosáhnout cílů, jež si nemocnice vytyčila: „Začít používat systém TASKI. SWINGOBOT 2000 jsme se rozhodli v roce 2017. Je velmi uživatelsky přívětivý a začít s ním pracovat bylo naprosto snadné. Používáme dva roboty pět dní v týdnu a každý z těchto dní jsou v provozu po dobu asi čtyř hodin. Odhadujeme, že při každé směně uklidí robot TASKI. SWINGOBOT asi 9 000 m.“

 

TASKI. SWINGOBOT 2000 je pouze jedno z inteligentních automatizovaných řešení, jež společnost Diversey nabízí k posílení úklidových schopností na straně zákazníka. Inovativní technologie a chytré funkce, což jsou hlavní charakteristiky řady TASKI, umožňují provádět úklid rychle a efektivně a v celé řadě různých odvětví. Systémy SWINGOBOT jsou zvláště užitečné ve zdravotnickém prostředí, kde je zajišťování hygienického prostředí na vysoké úrovni absolutní nutností.

 

Díky intuitivnímu ovládání se TASKI. SWINGOBOT 2000 naprosto jednoduše ovládá a udržuje. Je též vybaven nejmodernějším telemetrickým systémem. Ten zajišťuje, že může software neustále komunikovat prostřednictvím sonarů, laserů a dalších snímačů. Výsledkem je bezpečný a efektivní pohyb po nemocničních objektech.

 

Chytré funkce zahrnují řešení IntelliDose, IntelliFlow, IntelliTrail a Aquastop – ty pomáhají minimalizovat zbytečný odpad a zvyšovat udržitelnost. Po zavedení tohoto řešení zjistila univerzitní nemocnice, že systém IntelliDose pomáhá účinně vypočítávat a poskytovat optimální množství chemikálie v závislosti na zvolené úloze nebo typu podlahy. To pomohlo minimalizovat spotřebu chemikálií a eliminovat riziko lidské chyby, protože se už po pracovnících úklidových čet nepožaduje, aby některé parametry odhadovali.

 

Podobně i automatizovaný systém IntelliFlow pomohl nemocnici regulovat dodávky vody na základě potřeb stroje a parametru jeho poloměru otáčení. Systém IntelliFlow umožňuje provádět v reálném čase úpravy parametrů, jež určují průtok čisticího roztoku. Tím se dále snižuje spotřeba vody, redukuje počet zastávek kvůli plnění nádrží a zároveň se snižují provozní náklady.

 

Všechny tyto chytré funkce dohromady umožnily nemocnici snadno upravovat spotřebu tak, aby odpovídala doporučovaným environmentálním praktikám, byť současně nemocnice získala naprostou autonomii, pokud jde o způsob využití strojů. Protože mohou stroje SWINGOBOT pracovat autonomně, mohou zajistit až 70% úsporu provozních nákladů, současně ale přinášejí při každém použití vynikající kvalitu čištění.

TASKI Swingobot 2000 při použití

Výsledky

Výsledky použití systému TASKI. SWINGOBOT 2000 na univerzitní nemocnici v Aalborgu zapůsobily hned od začátku. Automatizované robotické řešení přineslo revoluci do úklidových operací, protože uvolnilo pracovní sílu, kterou bylo následně možné využít k dalším úkonům v nemocnici. To vedlo k výraznému zlepšení produktivity a úklidové úkony bylo najednou možné provádět v efektivnějších časových intervalech než dříve.

 

Morten Kristein uvádí: „Robot je konzistentnější. Pracuje neustále v konstantní rychlosti. Dopad na efektivitu byl opravdu podstatný. Když používáme systém SWINGOBOT, znamená to, že můžeme pracovníkovi úklidové čety přidělit nějaké jiné úkoly. Stroj stačí jen příležitostně zkontrolovat a ujistit se, že všechno funguje tak, jak má.“

 

Systém TASKI SWINGOBOT 2000 také dokázal pomoci nemocnici zajistit zlepšení parametrů udržitelnosti úklidových operací. Bylo toho dosaženo pomocí zavedení řady kontrol nad úklidovými úlohami.

 

Morten Kristein pokračuje: „TASKI SWINGOBOT 2000 je mnohem šetrnější k přírodě ve srovnání s jinými stroji, protože spotřebuje o 75 % méně vody. Věřím, že je pro nás jako nemocnici důležité zkoumat nové technologie a investovat do nich a dosáhnout vyšší efektivity pro naše zaměstnance i pacienty. Jsme si vědomi, že významnou roli při naplňování této vize hraje TASKI. SWINGOBOT 2000.“

 

Díky inovativním chytrým funkcím systému TASKI SWINGOBOT 2000 v oblasti řízení a sledování využití úklidových operaci se nemocnici podařilo podstatně snížit množství produkovaných odpadů, což znamená úsporu peněz i energie. Systém také umožnil nemocnici zaměřit se na uplatnění přínosů udržitelnosti a vyšší produktivity v ostatních činnostech.

 

Senior konzultant Morten Kristein uzavírá: „Bezpochyby bych systém TASKI SWINGOBOT 2000 doporučil i dalším nemocnicím. Jakmile nám to rozpočet umožní, chceme toto řešení rozšířit a nakoupit další roboty od společnosti Diversey. Tím se zajistí ještě vyšší efektivita a udržitelnost našeho úklidového režimu v budoucnosti, což bude znamenat nejen přínos pro nemocnici, ale pro všechny naše pacienty a návštěvníky.“

 

Stáhnout celý příběh