IntelliTrail
Lokalizace, monitorování a správa strojového parku

Thumbnail Thumbnail

Vědět dnes, být připraven na zítřek

TASKI IntelliTrail. Inteligentní řešení pro monitorování strojového parku vám zajistí:

 • Celkovou správu aktiv – možnost nepřetržitého vzdáleného monitorování strojového parku
 • Možnost kontroly umístění stroje a přijímání upozornění, když stroj pracoviště opustí
 • Monitorování nedbalého používání (nehody a incidenty s baterií)
 • Snížení provozních nákladů
Ikony IntelliTrail

Snížení nákladů

 • Zjednodušení správy – není třeba řídit umístění strojů. Systém je neustále přístupný online
 • Snížení celkových nákladů na vlastnictví, včetně možnosti určení správné velikosti strojového parku, provozních nákladů a snížení nákladů na pracovní sílu
 • Předcházení krádežím strojů aktivací alarmu, když stroj opustí předem stanovenou oblast (zeměpisně definované oplocení)
 • Optimalizace strojového parku na základě měření času

 

Důkaz kvality

 • Zobrazení období čisticích aktivit
 • Monitorování plnění čisticích úkolů
 • Aktivní předcházení reklamacím
 • Zajištění viditelnosti a budování důvěry u zákazníka

 

Sledujte svůj strojový park, optimalizujte jeho využití a distribuci a ušetřete až 15 % ceny stroje na pracovních nákladech a pořizovací ceně.

 

Image
IntelliTrail Download Image
Internet Of Clean
IntelliTrail

Jedinečné technologie systému IntelliTrail umožňují sledovat strojní operace v reálném čase na online platformě.