Thumbnail Thumbnail

Čas a úkoly

Řízení výkonu a docházky představuje v prostředí dnešního úklidového odvětví jednu z největších výzev a faktor, který toto podnikání značně komplikuje.

Kontrola a řízení těchto dvou metrik má významný dopad na efektivitu a úroveň kvality služeb. Model Time & Task (Čas a úkoly) umožňuje sledovat pracovní dobu (volitelně s podporou skenování otisku prstu) nebo řídit pracovníky v reálném čase, monitorovat kritické úkoly, případně sledovat realizaci nápravných opatření.

Ikony Smart View

Smart View

Ke sledování a vykazování dat existují různá zařízení a aplikace, jež mohou zajistit rychlou a účinnou procesní integraci a zpřístupnit vám tak nevyužitý potenciál.

Tento přístup se vyznačuje vysokou úrovní transparentnosti, jež umožňuje zjednodušit a zabezpečit řízení procesů na všech úrovních.

Díky modulární architektuře nabízí nástroj SmartView plnou flexibilitu. Moduly je možné různé kombinovat a získat tak zcela novou úroveň transparentnosti kompletního provozu.