Státní sektor
Dodávky komplexních řešení k optimalizaci výkonu čisticích operací v objektu

Thumbnail Thumbnail

Produkty, nástroje a úklidové stroje pro státní objekty

 

Když vaše firma potřebuje zlepšit výkony, je tady společnost Diversey, připravena ke spolupráci s vaší organizací s cílem vytvořit přizpůsobené řešení správy objektů, které pozvedne vaše služby a zlepší hospodářské výsledky. Chápání souvislostí mezi čistotou a zdravím a výkony na straně zákazníků i pracovníků je stále rozšířenější. Proto je naprosto zásadní implementovat cenově nenáročná řešení zajišťující čistší a zdravější prostředí.

 

Na co pamatovat při výběru programu čištění.

 • Jak je důležitý vzhled vašeho objektu pro studenty a jejich rodiče?
 • Máte zájem o snížení celkových nákladů na pracovní sílu i materiál?
 • Jaký význam pro vás má profesionální školící program vašich pracovníků k zajištění shody s požadavky předpisů a konzistence postupů? Je školící program snadno použitelný a je následně jednoduché proškolit ostatní uživatele? 
 • Do jaké míry ovlivňuje proces rozhodování o nákupu rozpočet? Potřebujete cenové úspory, maximální výkon, nebo obojí?
 • Máte vybavení a chemikálie pro kompletní čisticí řešení?
 • Máte zájem o využívání produktů, postupů a nástrojů šetrných k přírodě, protože chcete vynikat coby organizace, jež patří ke špičce v oblasti udržitelnosti?

 

Produkty s certifikací pro životní prostředí

 • Můžeme vám pomoci získat konkurenční výhodu pomocí udržitelných čisticích produktů a postupů světové třídy.
 • Nechte svou organizaci vyniknout s využitím produktů a postupů s certifikací GreenGuard, Green Seal a Ecologo za vyšší kvalitu vzduchu v interiéru.

 

Bezpečnost zákazníků a pracovníků

 • Naše systémy balení a dávkování Spill-Tite® fungující na bázi uzavřeného okruhu vám pomohou předcházet nežádoucímu kontaktu s chemikáliemi.
 • Naše dezinfekční prostředky světové třídy vám sníží riziko nákazy bakteriemi MRSA, noroviry nebo vzniku „syndromu nezdravé budovy“.
 • Používejte udržitelné čisticí programy, které se zaměřují na metody čištění šetrnější k přírodě a vyšší kvalitu vzduchu v interiéru.

 

Kvalita a výkon produktů

 • Diversey navrhuje vysoce výkonná řešení vyznačující se vyšší účinností a současně nižší spotřebou a nižšími náklady.
 • Poskytovatelé služeb a správci objektů jsou neustále hodnoceni, pokud jde o vzhled, čistotu a prevenci infekcí. Diversey vám umožní dosáhnout více s menšími náklady.

 

Náklady pod kontrolou

 • Správná řada produktů a nástrojů vám umožní dosahovat vyšších než očekávaných parametrů čistoty a zvýšit produktivitu.
 • Využívejte inovativní chemické produkty, jako jsou naše podlahové povrchy eliminující zápachy, a získáte možnosti lepšího řízení času a plánování úkonů.
 • Využívejte vysoce koncentrované výkonné čisticí prostředky, které vás budou stát řádově koruny za den.

 

Nástroje

 • Chápeme, že potřebujete být flexibilnější, efektivnější a udržitelnější. Proto nabízíme nástroje, které váš program pozvednou na vyšší úroveň.

 

Úklidové stroje

 • Díky strojům řady TASKI, jež představují špičku v oboru, vám můžeme nabídnout nejúčinnější úklidové stroje na trhu.