Poradenské služby pro obchodní řetězce

Thumbnail Thumbnail

Průzkumy trhu ukazují, že naprostá většina spotřebitelů při rozhodování o tom, kde nakupovat, bere v úvahu čistotu. To znamená, že vzhled prodejny má okamžitý dopad na útratu zákazníků. Nedostatečná čistota snižuje útratu zákazníků v průměru o 45 % a navíc způsobuje, že se zhruba polovina zákazníků do prodejny již nevrátí. Program společnosti Diversey zaměřený na vzhled provozoven se snaží podporovat správnou reakci obchodníků na tyto skutečnosti. Můžeme vám pomoci řídit programy čištění s vyšší důsledností, vyšší mírou shody s požadavky předpisů a s nižším rizikem, abychom posílili dobrý dojem na straně zákazníků.

 

Program si klade za cíl dosáhnout optimální úrovně čistoty a dobrého vzhledu, aby byla zajištěna spokojenost zákazníka.

Mezi součásti programu patří:

  • Vlastní programy čištění
  • Školení personálu online nebo přímo na pracovišti
  • Monitorování programu
  • Analýza a zlepšování

Pomáháme vám:

  • Chránit vaši značku
  • Zvyšovat věrnost a míru udržení zákazníků
  • Šířit dobrou pověst
  • Zvyšovat zisky

 

Retail poradenství