Chytrá řešení
Neustálé zlepšování

Thumbnail Thumbnail

Diversey je světovým poskytovatelem produktů a služebv oblasti hygienických řešení se zvláštním důrazem na Food Service.

 

Produkty a systémy dávkování

Náš sortiment produktů a systémů je koncipován tak, aby zajišťoval výkon, bezpečnost a jednoduchost. Řešení často stojí na koncentrovaných chemických prostředcích a bezpečném a snadno použitelném zařízení pro kontrolu ředění. Platformy pro dávkování od společnosti Diversey se zaměřují na kontrolu ředění, bezpečnost zaměstnanců a snadné použití. Dávkovače a zařízení neustále udržují techničtí specialisté z Diversey Zákazník si je může koupit, pronajmout či zdarma zapůjčit..

 

Řešení pronájmu strojního zařízení

Společnost Diversey rozumí prostředí, ve kterém působíte, i důležitosti, kterou mohou mít nová podnikatelská řešení, pokud jde o zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti. Právě z toho důvodu spolupracujeme s našimi partnery na celostátní úrovni při poskytování řešení financování, které vám umožní naplňovat podnikatelské cíle, jež posouvají vaši firmu vpřed. Taková řešení vám umožní například snadno obnovovat nebo upgradovat myčky nádobí, sladit platby s mírou využití zařízení nebo si zachovat flexibilitu pro případ, že se budou vaše potřeby dále proměňovat.

 

Servis a podpora

Každá montáž od společnosti Diversey vychází z jednotného procesu, jehož cílem je zajistit, aby měla prováděná změna jen minimální dopad na provoz zákazníka. Přímo na pracovišti lze využívat podporu pro veškerá zařízení a chemikálie, navíc jsou na speciální asistenční lince 800 nepřetržitě k dispozici zákaznické služby Diversey.

 

Tvorba přehledů hodnoty

Operace navržené společností Diversey se opírají o včasné a přesné přehledy. Naše servisní týmy využívají nejmodernější nástroje pro tvorbu přehledů a s jejich pomocí přezkoumávají, kontrolují a vykazují aktuální i potenciální problémy nebo detekují zlepšení výkonu.

 

Školení a postupy

Každé řešení společnosti Diversey zahrnuje ve své nabídce komplexní program školení. Ať už se jedná o počáteční školení, pravidelné proškolování, přizpůsobené speciální školení nebo školení zaměřené na řešení konkrétních problémů, technický provozní tým společnosti Diversey zajistí, aby vaši zaměstnanci získali potřebné znalosti k ovládání zařízení a správnému použití daných řešení.

 

Program zaměřený na vzhled restaurací

Průzkumy trhu* ukazují, že vzhled restaurace je naprosto zásadním faktorem ovlivňujícím spokojenost zákazníků, jejich ochotu přijít znovu i šíření dobré pověsti o podniku. . . Z toho plyne i jeho důležitost pro ziskovost vaší restaurace. Program společnosti Diversey zaměřený na vzhled restaurací byl navržen se záměrem řešit čistotu a vzhled zákaznických prostor v restauracích. Nabízí neustálé zlepšování výsledků čištění a v důsledku toho i spokojenosti zákazníků.

 

Udržitelnost

Věříme, že udržitelnost a dobré hospodářské výsledky se vzájemně nevylučují. Řešení příznivá k životnímu prostředí jsou ziskovější a představují správnou obchodní praxi pro současnost i budoucnost. Současně umožňují naplňovat odpovědný závazek vůči širší komunitě, což je jedna z klíčových součástí přístupu společnosti Diversey.

Chytrá řešení pro restaurace

 

Diversey nabízí zákazníkům program, do něhož patří:

  • Systémy dávkování, jež ve své kategorii nemají obdoby a zaručují nejnižší náklady na použití
  • Přizpůsobená školení, osobní nebo na základě Diversey e-learningové webové platformy
  • Celostátní pokrytí službami se zaměřením na realizaci optimálního řešení. Sem patří i schopnost provádět audity zaměřené na bezpečnost potravin.