Akutní péče
Cesta k bezpečnějšímu prostředí pro péči o pacienty

Thumbnail Thumbnail

Každý rok se v souvislosti se zdravotní péčí nakazí infekcí milion pacientů. Usilovně pracujeme na tom, abychom to změnili.

 

Zdravotnická zařízení čelí stále většímu tlaku etickému a ekonomickému nutícímu je zlepšovat výsledky péče o pacienty.  Vzhledem k tomu, že infekce stále znamenají ohrožení života a svět čelí globální hrozbě rezistence vůči antibiotikům, je vytváření bezpečného a uspokojivějšího prostředí pro poskytování péče důležitější než kdy dříve. Společnost Diversey poskytuje všechny produkty nezbytné k tomu, aby prakticky vymýtila infekce spojené se zdravotní péčí, včetně čisticích řešení pro oblast akutní péče.

 

Naše řešení pro prevenci infekce spojují hygienu rukou a prostředí. Mohou hrát klíčovou úlohu při redukci možností přenosu patogenů. Naše řešení pro kuchyně a prádelny jsou navržena primárně s důrazem na bezpečnost potravin a pacientů. Pomocí integrace produktů, postupů, školení a ověřování zajišťuje společnost Diversey vyšší produktivitu a optimální výsledky. Vytváříme v okruhu kolem pacientů bezpečné a uspokojivější prostředí pro poskytování péče.

Klíčové oblasti péče